Có 1 kết quả:

zhuāng bàn

1/1

zhuāng bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 裝扮|装扮[zhuang1 ban4]