Có 1 kết quả:

ān wěn

1/1

ān wěn

giản thể

Từ điển phổ thông

yên ổn, yên lành

Từ điển Trung-Anh

smooth and steady