Có 1 kết quả:

ān wěn ㄚㄋ ㄨㄣˇ

1/1

Từ điển phổ thông

yên ổn, yên lành

Từ điển Trung-Anh

smooth and steady