Có 2 kết quả:

Bā ěr ㄅㄚ ㄦˇbā nǐ ㄅㄚ ㄋㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Baltic

Từ điển phổ thông

biển Baltic