Có 1 kết quả:

gǎn tiān dòng dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

deeply affecting (idiom)