Có 1 kết quả:

Lā fǎ lán ㄌㄚ ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Raffarin, prime minister of France under Jacques Chirac