Có 1 kết quả:

gǒng zhù

1/1

gǒng zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pillar of a vault