Có 1 kết quả:

dǎng yǔ

1/1

dǎng yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to protect from the rain