Có 1 kết quả:

hūn dìng chén xǐng

1/1

hūn dìng chén xǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

seeing to bed in the evening and visiting in the morning (ancient filial duty)