Có 1 kết quả:

dù jiān fáng méng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to nip in the bud