Có 1 kết quả:

lín wù

1/1

lín wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

forestry