Có 1 kết quả:

zhù liáng ㄓㄨˋ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pillar