Có 2 kết quả:

Zǐ tóngzǐ tóng

1/2

Zǐ tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zitong county in Mianyang 綿陽|绵阳[Mian2 yang2], north Sichuan

Một số bài thơ có sử dụng

zǐ tóng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sông Tử Đồng

Một số bài thơ có sử dụng