Có 1 kết quả:

cán běn

1/1

cán běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

extant fragment (of book)