Có 1 kết quả:

fǎ lán róng

1/1

fǎ lán róng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flannel (loanword)
(2) Taiwan pr. [fa4 lan2 rong2]