Có 1 kết quả:

fǎ mǎ

1/1

fǎ mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 砝碼|砝码[fa3 ma3]