Có 1 kết quả:

tú jiā

1/1

tú jiā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) painter
(2) artist