Có 1 kết quả:

Xiāng xī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu ㄒㄧㄤ ㄒㄧ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture in northwest Hunan, capital Jishou 吉首