Có 1 kết quả:

gǔn dāo kuài

1/1

gǔn dāo kuài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chunks obtained by repeatedly cutting a vegetable diagonally and rotating the vegetable after each cut