Có 1 kết quả:

qī qì

1/1

qī qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lacquerware