Có 1 kết quả:

qī shù

1/1

qī shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lac tree (Rhus vernicifera)