Có 1 kết quả:

Xióng běn ㄒㄩㄥˊ ㄅㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kumamoto city and prefecture in west Kyūshū 九州, Japan