Có 1 kết quả:

Xióng běn

1/1

Xióng běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kumamoto city and prefecture in west Kyūshū 九州, Japan