Có 1 kết quả:

yùn fǎ

1/1

yùn fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to apply a hot compress (Chinese medicine)