Có 1 kết quả:

niú huáng

1/1

niú huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bezoar