Có 1 kết quả:

gǒng tóng ㄍㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dove tree (Davidia involucrata)