Có 1 kết quả:

gǒng tóng

1/1

gǒng tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dove tree (Davidia involucrata)