Có 1 kết quả:

Luò bā yǔ

1/1

Luò bā yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lhoba, language of Lhoba ethnic group of southeast Tibet