Có 1 kết quả:

chǎn qī

1/1

chǎn qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) time of birth
(2) period of labor
(3) lying-in