Có 1 kết quả:

tóng nǚ

1/1

tóng nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

virgin female