Có 1 kết quả:

jiǎn běn ㄐㄧㄢˇ ㄅㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) concise edition
(2) abridged edition