Có 1 kết quả:

líng niú

1/1

líng niú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

takin (type of goat-antelope)