Có 1 kết quả:

fān chén

1/1

fān chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to capsize and sink