Có 1 kết quả:

Yīng yǔ rè

1/1

Yīng yǔ rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) English language fan
(2) enthusiasm for English