Có 1 kết quả:

Yīng yǔ rè ㄧㄥ ㄩˇ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) English language fan
(2) enthusiasm for English