Có 1 kết quả:

cōng huáng

1/1

cōng huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

yellow green