Có 1 kết quả:

gǎo běn

1/1

gǎo běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ligusticum levisticum (Chinese lovage root)
(2) ligusticum root