Có 1 kết quả:

xū xiàng

1/1

xū xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

virtual image