Có 1 kết quả:

kuī běn

1/1

kuī běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make a loss