Có 1 kết quả:

là bǐ

1/1

là bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crayon