Có 1 kết quả:

zhuāng huáng

1/1

zhuāng huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 裝潢|装潢[zhuang1 huang2]