Có 1 kết quả:

luǒ xiàng

1/1

luǒ xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nude (painting, sculpture etc)