Có 1 kết quả:

yǔ wén

1/1

yǔ wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

literature and language

Một số bài thơ có sử dụng