Có 1 kết quả:

yǔ huà

1/1

yǔ huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

picture in words