Có 1 kết quả:

Háo sà yǔ

1/1

Háo sà yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Hausa language