Có 1 kết quả:

qū tóng ㄑㄩ ㄊㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to converge