Có 1 kết quả:

qū tóng

1/1

qū tóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to converge