Có 1 kết quả:

chē zhàn

1/1

chē zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rail station
(2) bus stop
(3) CL:處|处[chu4],個|个[ge4]