Có 1 kết quả:

chén shí

1/1

chén shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

7-9 am (in the system of two-hour subdivisions used in former times)