Có 1 kết quả:

xiá ěr yī tǐ ㄒㄧㄚˊ ㄦˇ ㄧ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

both near and distant treated alike (idiom)