Có 1 kết quả:

tóng lán wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) verditer flycatcher (Eumyias thalassinus)