Có 1 kết quả:

diào yú

1/1

diào yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fish (with line and hook)
(2) to dupe