Có 1 kết quả:

tóng guǎn ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

brass instrument (music)