Có 1 kết quả:

tóng guǎn

1/1

tóng guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brass instrument (music)