Có 1 kết quả:

jìng xiàng

1/1

jìng xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mirror image