Có 1 kết quả:

chú fǎ

1/1

chú fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

division (math.)